Blagodat znanja

Autor: šejh dr. Aid Al-Qarni

Tebi Allah objavljuje Knjigu i mudrost i uči te onome što nisi znao; velika je Allahova blagodat prema tebi!
(En‐Nisa, 113)

Neznanje ubija osjećaje, upropaštava život i godine.

Savjetujem ti da neznalica ne budeš.” (Hud, 46)

Znanje je svjetlost za um, život za dušu i opskrba za našu narav i etiku.

Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo Mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se medu ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi?” (El‐An’am, 122)

Znanje donosi spokoj u grudima i veselje jer ono je spas nerazumnom, uputa izgubljenom i svjetlo onome što luta u tami. Duša se obasjava novim saznanjima i otkrićima.
S druge strane, neznanje, džehl, jeste dosada i tuga, jer u životu neznanja nema ničeg novog, svježeg i slasnog. Jučer je isto kao i danas, danas je isto kao i sutra.
Ako želiš biti sretan, zaputi se stazama znanja i tragaj za njim. Tako ćeš priskrbiti brojne koristi i prednosti, a tuga, briga očaj napustit će te.

Uči, čitaj u ime Gospodara, Koji sve stvara!” (Kuran, prim. prev.).

Kome Allah želi dobro podari mu razumjevanje vjere” (hadis, prim. prev.).

Nijedan moćnik ne hvali se svojim imetkom i bogatstvom ako je neznalica. Njegov je život nepotpun.
Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga kao onaj koji je slijep? A pouku samo razumom obdareni primaju”(Er‐Ra’d, 19)

Poznati tumač Kur’ana, Zamahšeri, kaže: “Noći moje probdjevene, znajte da za naukom traganje od bogatstva sveg i crvenih deva draže mi je. I svi moji nemiri da nejasnu stvar riješim slađi su od pića najljepša. Šapat mojih pera po hartiji ljepši je od svega što šapuću ašici. Od zvuka defova i djevojačka pljeska Draži mi je šum prelistanih listova. O ti što na ovaj stupanj želiš dospjeti, znaj da palme se razlikuju po visini. Zar me misliš prestići, a ja noćima bdijem, dok u snu provodiš ih ti.”

Koliko je znanje plemenito, koliko duši radosti donosi! Ono stvara spokoj u grudima i svojim nurom naš razum blagosilja.

Zar je onaj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svom kao onaj kojim se lijepim čine ružna djela njegova i koji se za strastima svojim povodi?” (Muhammed, 14)

Izraz crvene deve označava veliko bogatstvo u arapskom jeziku.