AKIDA (vjerovanje)


* Pred vama su osnovne knjige iz AKAIDA (islamskog vjerovanja) 

Načela i pravila koja se nalaze u ovim knjigama dužan je poznavati svaki punoljetan musliman i muslimanka
Kliknite na ikonu knjige desnim klikom, potom idite "save link as" ukoliko želite knjigu skinuti  na vaš računar
* Kliknite na ikonu knjige da je otvorite u pdf formatu, a na ikonu videa da poslušate video predavanje
1. Tevhid za omladinu i početnike   
autor: dr. AbdulAziz ibn Muhammed AbdulLatif
(video komentar prof. Jasmin Durić)
(Ova knjiga obrađuje akaidske teme na način koji odgovara početnom stepenu uz nastojanje da se ukratko prikažu najvažnija pitanja tevhida jasnim izrazima, shodno tom stepenu, a obuhvata i skupinu dokaza vezanih za pitanja tevhida. Svi ti podaci su lijepo prikazani i raspoređeni uz ukazivanje na neke odgojne i moralne strane vezane za to gradivo. Knjiga je prilagođena za podučavanje omladine i početnika, sadrži sažeto objašnjenje vjerovanja jednog muslimana, uz navođenje dokaza iz Kur’ana i Sunneta za svaki postulat tog vjerovanja)2. TRI OSNOVNA TEMELJA   
autor: imam Muhammed ibn AbdulVehhab
komentar: hfz. Amir I. Smajić, prof.
(video komentar dr. Zijad Ljakić,  prof. hfz. Dževad Gološ)
(Autor je u je u ovoj kratkoj, ali veoma poučnoj, poslanici ukratko pojasnio značenje tevhida, njegovih vrsta, a zatim prijateljevanja, ljubavi, odricanja i mržnje u Islamu, kroz tri pitanja (temelja) za koja će čovjek biti pitan kada bude stavljen u kabur, a to su: "Ko je tvoj Gospodar, vjera i Poslanik kojeg si slijedio?" Ovo su ujedno i pitanja koja ne bi smjeo ni jedan Allahov rob, musliman, da ne poznaje.
Šejh Abdullah b. Muhammed el-Gunejman, hafizehullah, kaže: "Ova poslanica je napisana širim masama muslimana, zato što sadrži u sebi ono što je obaveza svakom pojedincu da nauči, ali su ljudi zakazali po pitanju toga. Šejh, rahimehullah, je ovu poslanicu skratio i sažeo na pitanja koja nije dozvoljeno ikome od muslimana da nepoznaje... i zato je obaveza da se nauči, a učenje nije puko čitanje nego je obaveza da se nauči napamet, i da se shvati i razumije poruka, zato što će čovjek o tome biti pitan...")
*Pročitajte članak o vrijednosti ove poslanice OVDJE
*Napomena: Radi bitnosti i vrijednosti ovog djela postavili smo dva video komentara3. ČETIRI BITNA PRAVILA  
autor: imam Muhammed ibn AbdulVehhab
komentar: hfz. Amir I. Smajić, prof.
(video komentar prof. hfz. Dževad Gološ)
(Djelo nam na pojednostavljen i lagan način pojašnjava najbitnija pitanja vezana za islamsko vjerovanje)


4. 10 DIJELA KOJA IZVODE IZ VJERE  
autor: imam Muhammed ibn AbdulVehhab
komentar: šejh Salih Fewzan
(video komentar dr. Zijad Ljakić)


5. AKIDA SELEFA I IMAMA HADISA 
autoršejh Ebu Osman es-Sabuni
(video komentar dr. Zijad Ljakić)
(Djelo koja nam na jedan jezgrovit i skraćen način opisuje i pojašnjava vjerovanje prvih generacija muslimana)6.  KNJIGA TEVHIDA  
autor: imam Muhammed ibn AbdulVehhab
komentar: Salih ibn AbdilAziz Alu Šejh
(video komentar dr. Zijad Ljakić)
(Složili su se učenjaci tevhida da u historiji islama nije napisana knjiga na ovu temu kad što je to Kitabu tevhid. Ona predstavlja poziv ka tevhidu, jer je šejh, rahimehullah, pojasnio dijelove tevhida ibadeta, tevhida lijepih imena i svojstava uopšteno, veliki širk i njegove primjere, kao i puteve svakog od njih, zatim način na koji se čuva tevhid, a naveo je nešto i o tevhidur-rububijje. Ukratko, Kitabu Tewhid (Knjiga o jednoći) je zaista veliko djelo, pa prema tome treba da vodiš dosta računa o njenom učenju napamet, izučavanju i razmišljanju o njoj, jer, gdje god bio, tebi je ova knjiga potrebna)


7. ŠERHU-S-SUNNEH  
autor: imam el-Berbehari
(video komentar prof. Samir Avdić)
(Komentar jednog od najznačajnijih dijela iz oblasti akide, od poznatog i velikog učenjaka, imama el-Berbeharija. Obilježje ovog djela je da nema mesele (pitanja) iz oblasti akide (islamskog vjerovanja), a da ovaj imam u ovoj kratkoj ali sveobuhvatnoj knjižici nije spomenuo, i također jedna od odlika ove knjige jeste što je ovaj učenjak poprilično žestoko nastupao u odnosu na novotare, a sve sa ciljem da bi zaštitio akidu sljedbenika Sunneta)


8. 'OTKLANJANJE SUMNJI' i '6 NAČELA'   
autor: imam Muhammed ibn AbdulVehhab
komentar: šejh Ibn Usejmin
(Ovo je kratki komentar knjige šejhul-islama Muhammeda b. Abdulvehhaba zvane „Otklanjanje sumnji“, u kojoj je pisac naveo više od deset nedoumica sljedbenika mnogoboštva - širka, te na njih odgovorio na najljepši način, potvrđujući to argumentima uz pojednostavljena značenja i jasnoću izraza)9. VASITIJSKA AKIDA  
autor: Ibn Tejmijje
komentar: šejh AbdurRahman es-Sadi
(video komentar prof. Jasmin Durić)
(kratki komentar na djelo El-Akidetul-vasitijje od šejhul-islama Ibn-Tejmijje. Ovo djelo, iako je sažeto, sadrži temeljna načela vjerovanja (imana) u koja mora vjerovati svaki musliman)

*******************************************
"Muslimanska omladino,
na vama je emanet da očuvate vjeru na našim ognjištima, da očuvate sunnet Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, i put prvih generacija. Da se ne bi izgubili u poplavi informacija koje pristižu svakodnevno, a od kojih je malo tačnih i autentičnih, kao i u poigravanjima od strane raznih politika, savjetujem Vas da se, pored Kur'ana i hadiskih zbirki, ne odvajate od ove tri knjige:

1️⃣️ El-Usulus-selase / Tri osnovna načela;
2️⃣️ Kitabut-tevhid / Knjiga tevhida;
3️⃣️ El-Akidetul-vasitijje / Vasitijska akida.

Molim Allaha, subhanehu ve te'ala, da nagradi i pomogne i učvrsti one daije i udruženja koji tumače ove knjige svojim posjetiocima/učenicima!

Trud iskrenih neće otići uzalud!" ✍️
hafiz, prof. Amir I. Smajić
*******************************************