O nama

U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog

Sva hvala zahvala pripada Uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika, Muhammeda , a potom;

Uzimajući u obzir da se na internetu može pronaći hiljade predavanja islamske tematike na našem jeziku i to iz razno-raznih oblasti, mi smo uz Allahovu pomoć, za vas napravili ovu stranicu kako bi na jednom mjestu sakupili znanje koje svaki musliman mora poznavati. Prije gledanja tih općih dersova koji su rašireni po youtube-u i drugim stranicama, svaki pojedinac bi trebao da presluša sva predavanja koja se nalaze na ovoj stranici i to prvenstveno iz Akide i Fikha, jer bez sistematskog i temeljitog uzimanja znanja, opća predavanja neće mnogo koristiti čovjeku. Savjetujemo da predavanja gledate redom, da knjige kupite ili ako su iste nedostupne da ih isprintate sebi radi lakšeg praćenja lekcija. Pred vama se nalaze osnovne stvari koje mnogi ne znaju, na vama je da iste naučite, praktikujete i podučavate druge, a sav uspjeh dolazi od Allaha!
Na stranici možete naći najosnovnije stvari iz:

- AKAIDA (ispravnog islamskog vjerovanja),
- FIKHA (islamskog prava),
- HADISA (govora Poslanika ﷺ), 
- EDEBA (pravila lijepog ponašanja),
- SIRE (životopisa Allahova Poslanika ﷺ),
- TEFSIRA (tumačenja Časnog Kur'ana)

Dostupna vam je osnovna literatura iz navedenih oblasti, koju su pisali najveći islamski učenjaci, a postavili smo i video komentare naših najučenijih daija; dr. Zijada Ljakića, dr. Safeta Kuduzovića, mr. Elvedina Pezića, prof. Dževada Gološa, prof. Jasmina Durića, prof. Harmina Suljića, prof. Samira Avdića, prof. Almira Kapića...

Sva vaša pitanja, sugestije i primjedbe možete slati na e-mail adresu: skolaislama@hotmail.com