SIRA (životopis Poslanika saws)


* Pred vama su neke od osnovnih knjiga iz SIRE (životopisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem
Kliknite na ikonu knjige desnim klikom, potom idite "save link as" ukoliko želite knjigu skinuti  na vaš računar
* Kliknite na ikonu knjige da je otvorite u pdf formatu, a na ikonu videa da poslušate video predavanje


1. STJECIŠTE SVJETLOSTI  
Safijurrahman el-Mubarekfuri
( Poslanikov životopis - sira jedna je od nauka sa najčasnijim i najuzvišenijim ciljem. Proučavajući je, musliman spoznaje svoju vjeri i svog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, njegovo časno porijeklo, rod, teret poziva Allahu, azze we dželle, i Njegovoj vjeri, te zašto je baš njemu dostavljena Objava. Zatim spoznaje Poslanikovo, sallallahu alejhi we sellem, neprekidno zalaganje i pretrpljene teškoće i iskušenja na tom putu. Uz to, spoznaje pomoć koja mu je pružena u vidu nevidljivih vojski gajba - plemenitih i čestitih meleka, davanjem odgovarajućih povoda, spuštanjem bereketa, nadnaravnim pojavama...
Autor je prilikom pisanja djela uvrstio samo ono na čemu se slažu učenjaci sire i što im je poznato, vodeći računa da bude dostupna za mladi naraštaj - učenike i da bude daleko od zabluda i nebuloza.)
* U video sekciji pogledajte ciklus od 7 predavanja u kojem je obrađena biografija
posljednjeg Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem od prof. Harmina Suljića


2. AHIRETSKA OPSKRBA   
Ibnul Kajjim (sažeta verzija)
(Kaže šejh Muhammed ibn Usejmin, rahimehullah: "Najbolja knjiga koju sam vidio. Ovo je veoma korisna knjiga u kojoj autor (tj. Ibnul Kajjim) spominje biografiju Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, iz svih uglova, a potom navodi mnoge propise")
U video sekciji pogledajte ciklus od 6 predavanja o Allahovom Poslaniku,
sallallAllahu alejhi we sellem od dr. Safeta Kuduzovića