EDEB i ETIKA
Kliknite na ikonu knjige desnim klikom, potom idite "save link as" ukoliko želite knjigu skinuti  na vaš računar
* Kliknite na ikonu knjige da je otvorite u pdf formatu, a na ikonu videa da poslušate video predavanje


1. Islamski bonton 
(Radeći po knjizi šejha Fuada AbdulAziza Šehuba, prof. Elvedin Pezić nam u 6 predavanja pojašnjava kakav treba biti vjernikov odnosa prema Kur'anu, adabe selama, adabe prilikom susreta s bratom muslimanom, prilikom posjete bratu muslimanu, adabe ugošćavanja gosta, sijela, govora, jela i pića, oblaćenja, odlaska i boravka u džamiji, spavanja, putovanja, posjete bolesniku, obavljanja fiziološke potrebe, putovanja, komšiluka, zijevanja i kihanja, odnosa prema suprugama i na kraju adabe dove)
2. Knjiga o lijepom ponašanju i moralu  
(Ova knjiga sadrži govor o velikom broju adaba i karakternih osobina kojima se treba okititi svaki musliman, a za kojima je u potrebi u svom svakodnevnom životu. Za svako poglavlje spomenuti su dokazi iz Kur’ana i Sunneta)
U video sekciji pogledajte predavanje dr. Zijada Ljakića na temu "Kućni odgoj"
3. 40 hadisa o odgoju i menhedžu 
(Ovaj rad je djelo šejha Abdulaziza ibn Muhammeda ibn Abdullaha Es-Sedhana, i naslovljen je kao četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu. Autor ovdje pod izrazom “odgoj” cilja na, kako kaže, odnos čovjeka prema sebi u postupanju shodno šerijatskim tekstovima i saglasno sa praksom ispravnih/dobrih generacija muslimana, a izrazom “menhedž” aludira na odnos muslimana u postupku pozivanja ljudi na pravi put slijedeći dokaze šerijata i praksu ispravnih prethodnika. Svi hadisi su kratko prokomentarisani sa naglaskom važnih zaključaka u kontekstu odgoja i menhedža, s tim da autor nije obrađivao fikhske/pravne propise na koje hadisi ukazuju. Međutim, po potrebi navodimo i određene koristi hadisa moralnog karaktera iz drugih pisanih hadiskih djela)
U video sekciji pogledajte komentar prof. Almira Kapića na djelo imama Buharije "Edebul Mufred"