FIKH (pravo)


Kliknite na ikonu knjige desnim klikom, potom idite "save link as" ukoliko želite knjigu skinuti  na vaš računar
* Kliknite na ikonu knjige da je otvorite u pdf formatu, a na ikonu videa da poslušate video predavanje1. Fikh (abdest, namaz, post)     
(video komentar mr. Elvedin Pezić)
(Obrađujući nastavni plan i program islamskog fikha uzimali smo propise koje smo razumjeli iz šerijatskih dokaza, olakšanim pristupom, shodno potrebi ljudi i njihovoj stvarnosti, kako bi proučavanje bilo dublje a razumijevanje sveobuhvatnije, uz uvažavanje mišljenja učenjaka, izbjegavajući pri tome, koliko je moguće, navođenje neslaganja u fikhskim pitanjima u kojima učenjaci imaju različite stavove.
Nema sumnje da je za jednog muslimana, nakon ispravnog uvjerenja i shvatanja vjere, najbitnije i najkorisnije da zna fikhske propise iz oblasti ibadeta i međuljudskih postupaka za kojima svakodnevno ima potrebe u svom ličnom životu, a ovo naročito ima svoju vrijednost ako on svoje znanje veže za argumente Kur'ana i Sunneta. U ovim predavanjima mr. Elvedin Pezić nam na jedan vrlo pristupačan način objašnjava propise vezane za čistoću, abdest, namaz, post i odgovara na neka savremena pitanja)

2. Razumijevanje fikhskih dokaza   
(video komentar dr. Zijad Ljakić)
(Bilježe Buharija i Muslim u svojim 'Sahihima' od Humejd ibn Abdurrahman da je čuo Muaviju, radijaIlahu anhu, na hutbi da je rekao: "Onome kome Allah želi dobro, da mu razumijevanje vjerskih znanosti". Nema sumnje da je za jednog muslimana, nakon ispravnog uvjerenja i shvatanja vjere, najbitnije i najkorisnije da zna fikhske propise iz oblasti ibadeta i međuljudskih postupaka za kojima svakodnevno ima potrebe u svom ličnom životu, a ovo naročito ima svoju vrijednost ako on svoje znanje veže za argumente Kur'ana i Sunneta. A jedna od knjiga koja nudi takav način spoznaje propisa vjere je i knjiga 'Razumijevanje fikhskih dokaza' od dr. Aida EI-Karnija, jednog od najpoznatijih islamskih aktivista današnjeg doba, autora jedne od najprodavanijih knjiga na svijetu 'Ne tuguj'. Poštovani čitaoci, pred vama je knjiga koja s pravom nosi naslov 'Razumijevanje fikhskih dokaza' jer je njena najupečatljivija karakteristika da pomaže muslimanu željnog znanja, koje se direktno crpi iz dva osnovna šerijatska izvora Kur'ana i Sunneta, da nauči kako se iz tih argumenata razumije određeni šerijatski propis i kako taj dokaz upućuje na njega. Također, ova knjiga predstavlja pojednostavljen i lagan način izlaganja fikhskih propisa koji su direktno zasnovani na ajetima, hadisima i idžmau učenjaka. Posebna vrijednost ove knjige, po čemu zaslužuje da je svaki musliman ima u svojoj kući i da se u svakoj prilici vraća na nju, je u sljedećem: 
- što za njeno korištenje nije potrebno da se posjeduje određeno predznanje u fikhu niti da se vlada terminologijom islamskih pravnika, tj. pristupačna je svakom muslimanu svejedno na kojem nivou znanja i obrazovanja bio. 
- što se autor knjige u svom izlaganju fikhskih propisa ne priklanja ni jednom određenom fikhskom mezhebu, nego propise zasniva i veže direktno za argumente Kur'ana i Sunneta. - sažeta, jezgrovita, razumljiva, jasna i pristupačna, udaljena od komplikovanih tumačenja i detaljnih preciziranja što je inače svojstvo fikhskih knjiga. - građa i materijal iz kojih je sastavljena ova knjiga su najpoznatije i najbolje fikhske knjige čiji autori preferiraju snagu dokaza daleko od bilo koje mezhebske gorljivosti i zaslijepljenosti. 
- obrađuje većinu fikhskih poglavlja i oblasti što je čini posebno vrijednom s obzirom da su dimenzije i veličina knjige prikladni za korištenje. 
- potpuno odgovara kako početniku iz ove oblasti znanja tako i onome koji ima određeni stepen znanja u islamskom pravu. 
Prema tome, sve ovo ukazuje na vrijednost ove knjige i potrebu da svaki onaj ko praktikuje ovu vjeru da je ima pri ruci, da je isčitava, izučava i vraća se na nju u svom svakodnevnom životu.)